Personal partners

Een constructieve ontwikkeling in de richting van zowel een toenemende flexibilisering in de organisatie als van een cultuur-verandering in rollen en rolpatronen laat ook de traditionele tweedeling van werk en privéleven niet meer ongemoeid. Sociaal-psychologisch onderzoek laat zien hoe innig die twee sferen met elkaar vervlochten zijn en hoe ze elkaar wederzijds beinvloeden. Het is op dit punt dat het seminar PERSONAL PARTNERS aansluit.
Prestatie-motivatie, arbeidsvreugde, persoonlijke verantwoordelijkheid en risico-bereidheid staan bij de manager centraal. Maar tegelijkertijd beseft hij/zij hoe essentieel een solide thuisfront is, hoe belangrijk een goede en harmonische relatie met partner en kinderen. Hoe deze twee werelden evenwichtig en creatief samen te laten evolueren, zodat ze tot bron worden van wederzijdse voeding en inspiratie, dat is een vraag die elke manager zal herkennen. Uit het verleden, uit de ervaringen van vorige generaties zijn daar geen duidelijke instructies en modellen voor aangereikt.

DOELGROEP

Managers (v/m) en andere leidinggevenden, met hun partners.

INHOUD

Dit seminar biedt aan de manager met zijn/haar partner de gelegenheid om zich gezamenlijk en op een verfrissende manier praktisch en concreet bezig te houden met thema's als:

WERKWIJZE

Het seminar vindt plaats van vrijdagmiddag tot zondagmiddag. Er is ruimte voor vijf paren. Naast de plenaire groepssessies zullen vrouwen en mannen ook apart bij elkaar komen om - op grond van herkenbare overeenkomsten - een beter zicht te krijgen op hun mogelijkheden in de relatie. Hierbij zal er aandacht zijn voor een juiste balans tussen ernst en humor.
Buiten de sessies is er ruimschoots de gelegenheid om tijd voor elkaar te nemen, waartoe ook de comfortabele sfeer en de inspirerende omgeving van het conferentie-hotel wezenlijk bijdragen.

N.B. Dit seminar is niet bedoeld om vastgelopen relaties weer op gang te brengen. Nadere coaching en advisering-op-maat zijn echter mogelijk.