Personal resource consultants

Personal Resource Consultants (PRC) zijn gespecialiseerd in hoogwaardige training, coaching en ontwikkeling van managers op het gebied van persoonlijke en relationele effectiviteit en compententie. Uitgangspunt bij onze seminars is de nadruk op het optimaal functioneren van de manager als persoon binnen (en buiten) de organisatie.

Blijkens onderzoek is succes/falen van de manager niet zozeer gecorreleerd met technisch-theoretische know-how, maar met de kwaliteit van het persoonlijk en intermenselijk functioneren. Verder blijkt bijvoorbeeld stress in de organisatie een positief fenomeen te zijn, dat kan aanzetten tot creativiteit en productiviteit, mits de manager heeft geleerd om hier constructief mee om te gaan. Zelfkennis is hierbij noodzakelijk, en tevens een open oog voor de signalen van het eigen lichaam en van de buitenwereld.

PRC besteedt veel aandacht aan de persoonlijke begeleiding van de individuele deelnemer, waarbij het programma wordt afgestemd op de integratie van individuele- en organisatie-leerdoelen. Er wordt gewerkt in de vorm van MANAGEMENT TRAINING seminars en/of persoonlijke COACHING.

LEERMETHODE

PRC werkt op gedragswetenschappelijke basis, waarbij nieuwste onderzoekgegevens vanuit de sociale-, de organisatie-, de klinische- en de neuropsychologie worden geintegreerd met Oosterse methoden van opmerkzaamheidstraining. De gehanteerde methodiek bestaat uit persoonlijk en interactioneel ervaringsmatig leren, aangevuld door systematische mondelinge en schriftelijke cognitieve input.
Doel hierbij is dat het geleerde in de dagelijkse praktijk van de manager binnen de organisatie zo praktisch en concreet mogelijk kan worden toegepast.

WAAR/WANNEER

De seminars worden als 'in-company training' binnen een bedrijf gerealiseerd. De seminars worden 'tailormade' georganiseerd, dus geheel afgestemd op de specifieke behoeften van de organisatie. Voor nadere informatie hierover kunt U contact opnemen met Dr. Michael M. Tophoff: