Personal power

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek toont aan dat we ons potentiƫel, onze kwaliteiten en aangeboren talenten slechts voor een relatief klein gedeelte gebruiken. Zoals bij een ijsberg lijkt het grootste gedeelte te sluimeren onder de oppervlakte om nooit zichtbaar te worden: een belangrijk deel van ons eigen bedrijfskapitaal ligt ongebruikt. Psychologische fenomenen spelen hier een voorname rol. In de loop van onze levensgeschiedenis hebben we - veelal als reactie op ongewenste of bedreigende invloeden uit de buitenwereld - weerstanden en barrieres opgebouwd. Inmiddels behoren de oorspronkelijk bedreigende omstandigheden al lang tot het verleden - maar de weerstanden en barrieres zijn blijven staan, als fossielen van vroeger, die ons actuele functioneren belemmeren en inperken, zonder dat we ons daarvan bewust zijn.
Een tweede verschijnsel kan ons bedrijfskapitaal belangrijk beperken. Op grond van onze biografie hebben we onze eigen versie van de werkelijkheid geconstrueerd. In de loop van onze ontwikkeling kan deze constructie verstarren en zich als het ware vernauwen, zodat onze waarneming van wat er met ons en om ons heen gebeurt wordt vertekend: onze originaliteit en onze creativiteit komen in het gedrang. Verhoogde stressgevoeligheid, prikkelbaarheid en lichamelijke klachten kunnen het gevolg zijn.

INHOUD

Het seminar PERSONAL POWER is gebaseerd op maatwerk. Aan het begin wordt de specifieke situatie van elke deelnemer individueel geinventariseerd. Persoonlijke doelstellingen voor het seminar worden geformuleerd, relatief aan de doelstellingen van de andere deelnemers.
Mede aan de hand van de eigen geschiedenis worden persoonlijke thema's verhelderd en bewerkt. Hierbij kunnen oude gewoontes kritisch onder de loep worden genomen, en de wijze waarop we ons positioneren in relatie tot belangrijke anderen (ouders, kinderen, partners, medewerkers) zowel als in relatie tot ons werk. Emotionele stoorzenders in het eigen gedrag worden opgespoord, hun functie wordt verhelderd zodat nieuw en effectiever gedrag hiervoor in de plaats kan komen.

EFFECTEN

Trainer: Dr. Michael M. Tophoff