Personal passage

Uit eigen ervaring weten we dat zich regelmatig in ons leven overgangssituaties voordoen: een fase loopt ten einde - een nieuwe periode kondigt zich aan. We zien dit op het macro-niveau van de organisatie zowel als op persoonlijk en biologisch niveau, zowel in de werk- als ook in de privé-situatie. We kunnen hierbij denken aan strategische en functionele veranderingen in de organisatie, aan het door de manager aanvaarden van nieuwe taken en verantwoordelijkheden, maar ook aan gewilde of ongewilde veranderingen in de eigen leef-situatie, zoals scheiding dood en verlies, waardoor ons functioneren wordt beinvloed. Er wordt van ons gevraagd het oude, en dikwijls het vertrouwde, achter ons te laten en ons in te stellen op een nieuwe richting, een nieuwe fase, een nieuwe uitdaging.
Bij deze ontwikkelingsprocessen, op macro- en op microniveau, gaat het telkens om een overgang: loslaten en afscheid nemen enerzijds, ja-zeggen en engagement anderzijds. Wij weten eveneens dat dit soort overgangen niet vanzelf gaan. Ook zien we al te vaak de gevolgen van een slechte overgang, in de vorm van demotivatie, weerstand tegen het nieuwe, angst, teleurstelling en stress.

DOELGROEP

Managers die zich in een professionele en/of persoonlijke overgangssituatie bevinden.

INHOUD

Bij het seminar PERSONAL PASSAGE wordt de manager begeleid bij het constructief maken van deze overgangssituatie(s). Systematisch worden volgende thema's uitgewerkt:

EFFECTEN

Trainer: Dr. Michael M.Tophoff