Sensory awareness

Voor of vlak na ons dertigste jaar beginnen we te merken dat onze draagkracht geleidelijk afneemt. Onze draaglast daarentegen neemt bij een succesvolle loopbaan toe. We kunnen in een kritiek gebied terechtkomen, waarin we, bij wijze van spreken, meer (energie) uitgeven dan we ontvangen. Het gevolg is vermindering en uiteindelijk verlies van innerlijke en fysieke balans wat zich kan uiten in stress, uitputting, prikkelbaarheid, etc.

INHOUD

Om deze negatieve gevolgen bijtijds te voorkomen, leren we in het seminar Sensory Awareness enerzijds anders om te gaan met onze draaglast, en anderzijds bewuster stil te staan bij wat we nodig hebben om onze draagkracht zoveel mogelijk te voeden.
Concreet werken we in het seminar met onze dagelijkse lichamelijke activiteiten, zoals lopen, staan, zitten en liggen. We leren hierbij stil te staan en aandacht te hebben voor de wijze waarop we met onze activiteiten bezig zijn en hoe ons lichaam daarbij functioneert.
Bij deze ontdekkingstocht in opmerkzaamheid leren we antennes te ontwikkelen voor wat er binnen en buiten ons om gebeurt, zodat we directer en adequater kunnen reageren. We worden ons bewust van de eigen lichaamssignalen, zodat we bijtijds kunnen bijsturen en stressproblemen worden voorkomen. Een dieper inzicht wordt mogelijk zowel in onszelf als in wat andere mensen beweegt (klanten, medewerkers, gezinsleden).
We leren zodanig alert te zijn, dat we het juiste moment van handelen herkennen: zoals de reiger die, letterlijk, stilstaat bij het water, maar die direct reageert als dat nodig is. We leren in contact komen zowel met onszelf als met onze omgeving, zodat de juiste oplossing 'vanzelf' komt. We leren voelen wat nodig is voor ons en voor de ander. In het contact met onszelf, met de ander, en met onze omgeving kunnen we voeding en energie opdoen, noodzakelijke brandstof voor ons dagelijks leven.

WERKWIJZE

Deze cursus wordt op een niet alledaagse manier gegeven, zodat, in alle rust en stilte, ruime concentratie ervoor zorgt dat we meer, beter en scherper leren waarnemen. Hierbij zal het non-verbale een grote rol spelen. Natuurlijk is er regelmatig gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen en ook op deze manier van elkaar te leren. Gedurende de cursus wordt er nogal wat gevergd van de eigen inzet en motivatie. Er wordt van de deelnemer de bereidheid verwacht zich zowel autonoom als kwetsbaar op te stellen.

DE EFFECTEN VAN SENSORY AWARENESS

Bij recent wetenschappelijk onderzoek werden de effecten van Sensory Awareness onderzocht om te bepalen of een persoon na deelname aan een seminar Sensory Awareness

  1. zich meer bewust is van de eigen lichamelijke signalen, en
  2. zich beter lichamelijk voelt functioneren. Hierbij werd verwacht
  3. dat de deelnemer meer tevreden zal zijn over zijn/haar relaties, en
  4. zich beter in de werksituatie voelt functioneren.

Resultaten tonen significante veranderingen, in de zin van verbetering, bij al deze vier categoriƫn.